Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                T. C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

BAĞCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ‘NE

İSTANBUL

KONU : Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim borçlarının iptali hk.

BAŞVURUCU :

AÇIKLAMALAR : T. C. Kimlik numaralı olarak kurumunuz tarafından
tarihinde 5510 Sa. Ka. 60. Maddesi g bendi kapsamında “Zorunlu Genel
Sağlık Sigortası” tescilim yapılmış ve tarafıma prim borcu tahakkuk
ettirilmiştir. İşbu tescil işlemi hukuka aykırı olup iptali gerekir.
Şöyle ki;

Eylül 2013 – MART 2014 tarihleri arasında öğrenci olmam sebebiyle
babamın kurumunuzdaki yer alan sigortasından yararlanmaktaydım. Öğrenci
olmamın kurumunuz tarafından gözden kaçırılmış olması sebebiyle haksız
ve hukuksuz olarak Genel Sağlık Sigortası tescilim yapılmış ve tarafıma
prim borcu tahakkuk ettirilmiştir.

Eylül 2013 – Ağustos 2014 tarihleri arasında Genel Sağlık Sigortası
kapsamında kurumunuzca sigortalı olarak gösterilmeme rağmen Mart 2014
ile Ağustos 2014 tarihleri arasında işyeri kodlu yanında Radyo ve
Televizyon Bakım Onarımcısı olarak 4A kapsamında sigortam yapıldı ve
kurumunuza bildirilmiştir. Mart 2014 ile Ağustos 2014 tarihleri arasında
4A kapsamında sigortalı olmam sebebiyle ilgili dönemlere ilişkin Genel
Sağlık Sigortası prim tahakkuklarımın iptali gerekmektedir.

Hakkımda yapılan GSS tescilinin ve şimdiye kadar haksız olarak tarafıma
tahakkuk ettirilmiş olan prim borçları ve cezalarının iptalini talep
ediyorum. 11.06.2015

ADRES :

CEP :