Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Arsaya Yapılan Tecavüzün Önlenmesi ve
… TL. Zararın Tazmini İstemi..

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim … Market’in sahibidir. Marketin bulunduğu
taşınmazda kiracıdır. Müvekkilim taşınmazın bulunduğu arsanın
bahçesini de depo olarak kullanmaktadır.

è

ð

ò

ê

帀풄愍̤摧⑿;ကilimin zararı toplam olarak … TL.’dir.

3-) Müvekkilim davalıya başvurmasına rağmen karşı taraftan
olumlu bir sonuç alamamıştır. Bu nedenle dava açılması zorunlu
hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
983 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Kira
sözleşmesi, keşif,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının arsaya yapmış olduğu
tecavüzün, masrafları davalıya ait olmak üzere kaldırılmasına,
…/…/… tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiz ile birlikte
… TL. tazminatın ödetilmesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78