Giriş yap
Kayıt ol

                BAKIRKÖY NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE 

                                    
             TEDBİR TALEPLİ

DAVACI           :   

VEKİLİ            :    

DAVA KONUSU    :    Zayi olan iki adet çekin iptali ve ödeme
yasağı                    

                       koyulması talebimizden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR   :

Keşideci ………….tarafından müvekkil ………… adına keşide
edilen, AKBANK …….. Şubesine ait , ……… Seri Nolu 25.02.2012
keşide tarihli …….. bedelli çek ………. Seri Nolu …………
keşide tarihli ………. bedelli çek, yetkili hamil olan müvekkilin
uhdesinde iken kaybolmuştur. Müvekkil de bu çekleri ciro etmiş ancak
bu çekleri teslim etmeden ve herhangi bir ticari ilişkide kullanmadan
evvel bu çekler kaybolmuştur.

„

†

¬

®

8

:

F

†

¨

ª

¬

®

¾

À

Ê

Þ

ò

ú

-

6

þ

-Yetkili hamil müvekkil iken kaybolan bu çeklerin müvekkilimin
tanımadığı kötüniyetli üçüncü kişilerin eline geçmesi ve
haksız olarak piyasaya sunulması ihtimali mevcuttur. Bu sebeple, T.C.
AKBANK ………Şubesinden keşide edilen çeklerin iptali için,
tarafımızca Sayın Mahkemeniz nezdinde dava açma zarureti
doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER  :  TTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  :  Tanık, yemin, vs her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM    :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle,
öncelikle;

………… Seri Nolu, 25.02.2012 Keşide tarihli ……… bedelli ve

………… Seri Nolu, 25.04.2012 Keşide tarihli ……….. bedelli
çeklerin dava sonuna kadar ödenmemesi için tedbir kararı verilerek,
AKBANK ………… Şubesine müzekkere yazılmasını, kaybolan
çeklerin İPTALİNE karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz
ve talep ederiz.10.01.2012

                                    
          Davacı/ …..

   


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78