Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        MARMARİS SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN :

KONU : Zayi Belge talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

1) Marmaris xxxxx Kültür ve Dayanışma Derneği başkanıyım. 02.05.2015
  tarihinde derneğimizde gerçekleştirilen toplantıda görev bölümü
  yapılmış olup, karar defterinde de kayıtlı olarak dernek başkanı
  olarak seçildim.

2) Başkanlığını yapmış olduğum derneğe ait üye kayıt defteri, markasını
  bilmediğim tablet PC ve işletmekte olduğum yyyy Otele ait evrakların
  bulunduğu kumaş bilgisayar çantamı 09.05.2015 günü kaybettim.

3) 13.05.2015 tarihinde ise Marmaris Polis Merkezi Amirliği’ne giderek
  bu konu hakkında şikâyetlerimi ilettim.

4) Derneğe ait üye kayıt defterini ve diğer eşyaları herhangi bir
  kastım veya ihmalim olmadan kaybettim.

5) Derneğe ait üye kayıt defteri derneğin çalışmalarında kullanılan ve
  derneğe faydalı belgeler olması sebebiyle tekrardan düzenlemek adına
  Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK ve ilgili yasal her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : 13.05.2015 tarihinde tarafımca verilmiş olan ifade
tutanağı ve ikamesi caiz her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle 09.05.2015
tarihinde herhangi bir kastım veya ihmalim olmadan kaybettiğim
başkanlığını yaptığım derneğe ait üye kayıt defterinin zayi olduğuna
dair belgenin verilmesini saygılarımla arz ederim.13.05.2015

Ek – İfade tutanağı

Yönetim görev taksimi gösterir karar defteri örneği

 İstemde Bulunan