Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          .......  MAHKEMESİNE

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU	: Zarar Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilim ile … Taşıma A. Ş. …/…/… tarihinde … adet
cam şişe … adet plastik şişenin taşınması için sözleşme
imzalamışlardır.

2-) …/…/… tarihinde taşıma sırasında şişe yüklü treyler
yoldan çıkmış ve taşına yük dökülmüştür. Bu kaza sonucu
karşı taraf zararın tazminine yanaşmaktadır

3-) Bu nedenlerle karşı taraf aleyhine ‘Tazminat Davası’
açacağımızdan olayda meydana gelen hasarın tespit edilmesi
gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER		: 1086 S. K. m. 368, 6762 S. K.  m. 786 ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Taşıma sözleşmesi , trafik kaza raporu, tanık
beyanları ve diğer deliller.

"

$

.

2

P

R

t

v

x

ž

x

z

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

^„Ô

ž

 

ª

¬

¾

È

Ì

æ

uğramış olduğumuz zararın bilirkişi marifetiyle tespit edilmesine,
diğer tarafa şimdilik tebligat yapılmamasına yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.