Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Tapu İptali ve Tescil İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Tapunun ... Ada, ......... Parsel numarasında kayıtlı
taşınmaz, müvekkilimin reşit olmadığı beyanıyla, babası
tarafından velisi olarak imza atılıp davalıya satış
yapılmıştır.

2-) Böylece adı geçen taşınmaz davalı adına tapuya kaydedilmiş
ancak üzerinden on yıl geçmemiştir. Oysa müvekkilim .../..../...
doğumlu olup, tapuda işlem tarihi olan .../.../... ‘de reşitti. Bu
sebeple babasının, müvekkil adına satış yapması yasal değildir.

À

È

Æ

Ð

è

Â

È

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

davalı adına kayıtlı taşınmazın, tapu kaydının iptali ile
davacı adına tapuya kaydedilebilmesi için dava açılması zorunlu
hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 712 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, Tapunun ... Ada, ......... Parsel
numarasında kayıtlı taşınmazın, tapuda davalı adına olan
kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve
tesciline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78