Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Zamanaşımı Sebebiyle Tescil İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, tapunun ... Ada, ... Parsel numarasında kayıtlı
buluna taşınmazı, .../.../… tarihinden bu yana, nizasız
-fasılasız ve malik sıfatıyla elinde bulundurmaktadır.

2-) Tapuda malik gözüken ...’nin 20 yıldan fazla süre önce
öldüğü nüfus kayıtlarında bellidir. Ayrıca malik gözüken
şahsın mirasçıları da bilinmemektedir.

3-) Bu nedenle, taşınmazın davacı adına tapuya tescili
için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

Ä

Ì

t

¾

Þ

Æ

À

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

   : 4721 S. K. m. 713 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Vergi
kaydı, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, taşınmazın müvekkilim adına tapuya
kayıt ve tesciline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78