Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

KOCAELİ 2. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO: …...

Y.D. ARA KARARINA

İTİRAZ EDEN : ……………………

VEKİLİ : …………………..

  Adres

KARŞI TARAF : ……………….

VEKİLİ : ……………….

  Adres

ARA KARAR

TEBLİĞ TARİHİ: 16/01/2015

İTİRAZ BAŞVURU

TARİHİ : 23/01/2015

KONU : Kocaeli 2. İdare Mahkemesi …………… Esas numaralı dosyasında haksız
ve hukuka aykırı olarak verilen “Yürütmenin Durdurulması isteminin
reddi” kararının iptali ile talebimiz doğrultusunda yürütmenin
durdurulması kararı verilmesi taleplerimizdir.

AÇIKLAMALAR

Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin …………… Esas numaralı dosyasının içeriği
davalı belediye tarafından müvekkil şirket aleyhine gönderilen ödeme
emrinin kesinleşmediği gerekçesi ile iptaline karar verilmesi talebimizi
içermektedir.

Dava dilekçemizde belirttiğimiz üzere davalı belediye, dava konusu ödeme
emrinin dayanağı olan Çayırova Belediyesi encümen kararını müvekkil
şirketin ticaret sicil müdürlüğünde kayıtlı bulunmayan adresine tebliğ
etmiştir. Yapılan tebligat ilgili tebliğin mevzuatına aykırı olup ilgili
düzenleme, şirketlere ve tüzel kişilere çıkarılacak tebligatın
şirketlerin ve tüzel kişilerin ticaret sicil müdürlüklerinde kayıtlı
bulunan adreslerine çıkarılmasını zorunlu tutmuştur. Buna göre Kocaeli
2. İdare Mahkemesi’nin bu hususta vermiş olduğu yürütmenin durdurulması
isteminin reddi kararı hukuka aykırı olup iptal edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle Kocaeli 2. İdare Mahkemesi ………….
Esas numaralı dosyasında haksız ve hukuka aykırı olarak verilen
“Yürütmenin Durdurulması isteminin reddi” kararının iptali ile talebimiz
doğrultusunda yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sayın
mahkemeden talep ederiz. 23/01/2015

……………….