Giriş yap
Kayıt ol

        ISTANBUL KADIKOY AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TANIMA VE TENFİZİSTEYEN (DAVACI) : 

VEKİLİ : 

KARŞI TARAF (DAVALI) : 

TANIMA VE TENFIZIN KONUSU: Ingiltere Romford Bolge Mahkemesinin
RM01D02173 esas sayılı dosyasında verilen boşanma kararının, Türk
Mahkemelerince TANINMASI ve TENFİZİ talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ile davalı esi 1999 tarihinde evlenmiş olup
3 yil evli kalmislardir.Tarafların bu evlilikten müşterek çocukları
olmamıştır.

"

”

–

”

–

ştir.

Ingiltere Romford Bolge Mahkemesince verilmiş ve Ingiliz Medeni ve Usul
hukukuna göre kesinleşmiş olan boşanma kararının Türkiye’de
ilgili kurumlarda gereğinin yerine getirilmesi için söz konusu bu
kararın Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un
34 vd. maddelerine göre Türk Mahkemelerince TANINMASI VE TENFİZİ
gerektiğinden iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER : MÖHUK, MK, HUMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Ingiltere Romford Bolge Mahkemesinin RM01D02173 esas
sayılı kesinleşmiş karar aslı ve yetkili makamlarca onanmış
Türkçe tercümesi, muvekkilim noter tasdikli beyani, onanmış
Türkçe tercümesi ve ilgili yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arzedilen sebeplere binaen Ingiltere
Romford Bolge Mahkemesinin tarihinde verilmiş olan RM01D02173 sayılı
boşanma kararının Türk Mahkemelerince TANINMASI ve TENFİZİNE karar
verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 24.02.2012

Davaci Vekili


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78