Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI		:.......

VEKİLİ		       :.......

DAVALI		:.......

KONU			: Yönetim Planını İmzalamayan davalıya gerekli ihtarın
yapılması talebimiz hk. 

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilimiz ....... adresindeki taşınmazın apartman
yöneticisi olup ... numaralı bağımsız bölümünde malikidir.

Müvekkilimin yöneticiliğini yaptığı apartmanda kat mülkiyetine
geçilmiş olmasına rağmen yönetim planı imzalanmamıştır.

Müvekkilim yönetim planı hazırlatarak kat malikleri kurulunun
../../.... tarihli toplantısında yönetim planını imzaya sunmuştur.

Ancak davalı hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin yönetim planını
imzalamayı reddetmiştir. Davalıya yapılan tüm sözlü ve yazılı
uyarılarda bir sonuç doğurmamıştır.

¤

Z

\

¤

ᄀ檄ㄉ$␷㠀$⑈怀檄愉̤฀Davalının söz konusu yönetim
planını imzalaması için ihtarda bulunulması için bu davanın
açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER		: HUMK, Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER		: Yönetim Planı, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller vs.

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle yönetim planını imzalamayan
davalının yönetim planını imzalaması için gerekli ihtarın
yapılmasına yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak
adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve
talep ederiz. .......

                                    
                 DAVACI VEKİLİ


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78