Giriş yap
Kayıt ol

        … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Tedbir Talebi Mevcuttur.

DAVACI                                :

DAVALILAR                        :

KONU                                  
  : Yönetim Planı’nda değişiklik yapılması talebinden
ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1 – Müvekkilim davalılarla,  … adresinde bulunan, tapuda …
ada ve … parselde kayıtlı

taşınmazın paydaşı konumundadır.

2 – Yönetim Planı’nın Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı
şekilde düzenlenen 21. maddesi

hükmünün kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmesi Kat Malikleri
Kurulu toplantısında müvekkilim tarafından önerilmesine rağmen bu
öneri dikkate alınmamıştır.

3 – Yönetim Planı’nın 21. maddesinin yasa hükmü doğrultusunda
düzenlenmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Î

ž

Î

:634 S.K. m. 33, …, … ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Tapu Kaydı, yönetim planı ve
diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda ortaya
koyduğumuz sebeplerle 634 sayılı kanuna

aykırı olarak düzenlenen hükmün kanuna uygun hale getirilmesi ve
gereğinin yapılması

için davalılara uyarıda bulunulmasına, ayrıca yargılama
giderlerinin davalılara yükletilmesine

karar verilmesini saygıyla talep ederiz..…/…/…

 

DAVACI VEKİLİ

 Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78