Giriş yap
Kayıt ol

        …………SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : ……… Apartmanı Adına Yönetici ………….

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

T. KONUSU : Kat mülkiyetine tabi …………………Apartmanı’na yönetici atanması
dileğinin arzı hakkındadır.

O L A Y L A R

1- Müvekkil …………………. adresinde bulunan ………… Apartmanı’nın ….nolu
bağımsız bölümünün maliki ve apartmanın önceki dönem eski yöneticisidir.

2- Ana gayrimenkul …… İli, ……….. İlçesi ……….. adresinde kaindir.

3- Kat Malikleri Kurulu ………………. tarihinde toplanmış ancak çıkan
anlaşmazlıklar sonucu yönetici atanması gerçekleştirilememiştir.

Yönetici seçilememiş olmasından dolayı, yönetimde boşluk doğmuş ve
yapılması gereken işlerde önemli aksaklıklar meydana gelmektedir. Mevcut
durumun devamı halinde büyük zararların doğması kaçınılmaz olacaktır.

Açıklanan sebeplerden ötürü, yönetici atanması yolunda işbu davanın
açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Kat Mülkiyeti Kanunu, HUMK. , Av. Kanunu ve

ilgili mevzuat.

DELİLLER : Tapu Sicil Kaydı, Yönetim Planı, Apartman Karar Defteri,
bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delail.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve tasrih edilen nedenlerle, duruşmalarda
belirecek durumlar karşısında; ………………………….. adresinde kain ana
gayrimenkule kat malikleri arasından veya dışarıdan bir yönetici
atanmasına karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep
ederim……………..

 DAVACI VEKİLİ

 Av. ………………………

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78