Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Yoksulluk Nafakasının
İndirilmesi  İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Müvekkilim, davalıya, ... Aile mahkemesinin, ... E., ... K.
sayılı .../.../… tarihli kararı ile aylık … TL.  yoksulluk
nafakası ödemekteydi.

2-) Ancak geçen sürede davacı müvekkilimin gelirinde bir artış
olmadığı halde masrafları artmıştır. Ayrıca davalı devlet
memurluğu sınavını kazanmış ve ataması yapılarak göreve
başladığından artık belli bir gelir sahibi olmuştur.

˜

 

d

n

†

è

ê

ò

ô

š

f

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 176 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Boşanma
ilamı, tanık beyanı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıya ödemekte
olduğu yoksulluk nafakasının aylık …TL.’ye
indirilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78