Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI		:.......

VEKİLİ		       :.......

DAVALI		:.......

KONU			: Yoksulluk Nafakasından İndirim Yapılması Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilimiz ile davalı ....... tarihinde
evlenmişlerdir. Tarafların nüfus kayıtları ....... İli, .......
İlçesi, ....... Köyü, ....... Cilt No, ....... Aile Sıra No, ....
Sıra Noda olup bu evliliklerinden müşterek çocukları
bulunmamaktadır.

Taraflar daha sonra ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih,
....... E., ....... K. Sayılı ilamı ile boşanmışlar ve bu karar
../../.... tarihinde kesinleşmiştir.

Kesinleşen bu karar gereği müvekkilim davalıya her ay ..........-TL
yoksulluk nafakası ödemektedir.

Müvekkilim .. aydan beri ödemekte bulunduğu nafakayı
yaşadığımız ekonomik kriz sonucu işinden atılması nedeniyle
ödeyemeyecek duruma düşmüştür. Müvekkilim halen işsiz olup
ailesinin yardımı ile hayatını sürdürmektedir.

B

B

D

b

d

ᄀ檄ㄉ$␷㠀$⑈怀檄愉̤ကun olanaksız olması halinde ise
nafaka miktarında indirim yapılarak ..........-TL'ye indirilmesi için
bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER		: HUMK, MK., ve İlgili Mevzuat

DELİLLER		:Boşanma İlamı, sosyal ve ekonomik durum araştırması
vs.

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davamızın kabulüne, aylık
.........-TL olan yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılmasına, bu
mümkün olmadığı takdirde ......... -TL ye indirilmesine,yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                  
DAVACI VEKİLİ

										 .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78