Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Yoksulluk Nafakası Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Müvekkilim, …/…/… tarihinde ile boşanmıştır. Buna dair
mahkeme kararının dilekçemizle birlikte sunmaktayız.

2-) Müvekkilim evliyken davalı eşi tarafından memuriyetten istifa
ettirilmiş ve sonra da boşanmıştır. Bu halde müvekkilimin sabit
bir geliri olmayıp, zaruret içindedir. Davalının ise geliri gayet
yüksektir.

... açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 175 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Boşanma
ilamı, davalının vergi kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, … TL. yoksulluk nafakasının
davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78