Giriş yap
Kayıt ol

        YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT :

BARO SİCİL NO. :

T.C.NO :

ADRES :

TEL :

YETKİLİ KILINAN AVUKAT :

BARO SİCİL NO. :

T.C. NO. :

ADRES :

VEKİL EDEN :

T.C.NO :

ADRES :

YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI :Asıl vekaletnamedeki tüm yetkiler

Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 Sayılı
Kanunun 36. maddesi ile 56 ncı maddesine eklenen hüküm uyarınca
vekaletname yerine geçmek üzere tarafımdan düzenlenmiştir.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78