Giriş yap
Kayıt ol

        YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT/ 

AVUKATLIK ORTAKLIĞI	...

Baro ve Sicil No	: Afyonkarahisar  414

Vergi Dairesi ve Sicil No	: ...
Adres	: Vakıfbank Üzeri 3. Vakıf İşhanı K::4 No:...                                 
                               
AFYONKARAHİSAR

YETKİLİ KILINAN AVUKAT	: ...

Baro ve Sicil No	: Afyonkarahisar 709

Vergi Dairesi ve Sicil No	: ...	

Adres	: Vakıfbank Üzeri 3. Vakıf İşhanı K::4 No:...                                 
                               
AFYONKARAHİSAR

VEKİL EDEN	: 

Ad ve Soyadı	: ...

Noter Tarih ve Yevmiye No	: 

"

$

H

n

¦

¾

Ð

V

X

$

p

Â

␃ሃĀ᐀¤愀̤摧皡'ഀÂ

X

t

°

ê

ì

ꐔq␷㠀$䐹⑈怀ᮄ愁̤摧໵¤ሀX

p

r

t

’

®

æ

è

ì

YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI	: Vekaletnamedeki yetkilerin tamamı

Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nu değiştiren 4667
sayılı Kanun’un 36. maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm
uyarınca, vekaletname yerine geçmek üzere, tarafımdan
düzenlenmiştir. 24.04.2013

                                    
                                    
 Avukat

										 Nedim SARU


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78