Giriş yap
Kayıt ol

        ...…………………….

…..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 HAKİMLİĞİNE

ESAS NO				: 

YETKİ BELGESİ TALEP ...……

DAVACI				: 

ADRES			      : 

DAVALI				: 

KONU: Yetki belgesi verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR:

 dosyada veraset ilamı bulunması gerekmekte olup bu eksiklikten
dolayı dosya Yargıtay’ca geri çevrilmiştir. Müteveffanın
mirasçılarına karşı davaya devam edebilmemiz için
mirasçılarının tespiti gerekmektedir. Davalının mirasçılarının
tespiti amacı ile dava açmak üzere tarafımıza yetki belgesi
verilmesini istemekteyiz.

							Av …………


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78