Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN AV.	: Av. XXXX

Baro ve Sicil No			: XXXXi Barosu XXXX

Adres					: XXXXX

YETKİLİ KILINAN AV.	: Av. XXX )

Baro ve Sicil No			XX Barosu XXXX

Adres					: XXXX

VEKİL EDEN			: XXXX

DAYANAK VEKALETNAME	: Ankara 4.Noterliği’nin 28.XX.2011 tarih ve XXXX
Yevmiye numaralı vekaletnamesi

YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI	: 

h

„Ô

„,ò^„Ô

İşbu yetki belgesi, 1136 Sayılı Avukatlar Kanunu’nu değiştiren
4667 Sayılı Kanunun 36. maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm
uyarınca vekaletname yerine geçmek üzere tarafımdan
düzenlenmiştir.10.02.2015																										          			Av.
XXXXX