Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İ H T A R N A M E:

VEKİLİ __________: Av. TAMER BELTEKİN

İSTOÇ 1. ADA NO:18 BAĞCILAR

 HYPERLINK "Tel:02126595486" Tel:02126595486 FAX:6594833
GSM:05324300365

KONU           : Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarı ve
aylık 2.450TL kira bedelinin müvekkilime eksiksiz ödenmesidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz, Saray Mah.
Küçüksu cad. Dorakent Sok. Dorapark Sitesi B1 blok D:5 Ümraniye 
adresinde bulunan apartman dairesini .Ümraniye Tapu müdürlüğünün,
18.02.2015 tarih ve 5090 yevmiye nolu işlemi ile ev sahibinizden satın
almış bulunmaktadır. (Tapu fotokopisi ektedir)

r

2-Taşınmaz, müvekkilim tarafından mesken olarak kullanılacaktır.
Bu neden ile evvelce konutun eski sahibi ile aranızda yapmış
bulunduğunuz kira mukavelesi, müvekkilimiz tarafından
yenilenmeyecektir. Zira müvekkilim aynı site içerisinde kiracı olup,
söz konusu taşınmaza konut gereksinimi sebebi ile de ihtiyacı
vardır. Taşınmazı kira döneminin sonunda tahliye etmenizi
istiyoruz. Ayrıca aylık 2450TL olan kira bedelinin müvekkilim
hesabına eksiksiz yatırılması gerekmektedir. Aksi halde eksik kalan
kira bedeli için icra takibi yapılacaktır. 

3-Konutun dönem sonunda tarafınızdan tahliye edilmemesi durumunda,
aleyhinize “Yeni Malik Sıfatı İle” tahliye davası
açacağımızı ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin
tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.16.03.2015

  İHTAR EDEN VEKİLİ

 Av. TAMER BELTEKİN