Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Konu : Borca İtiraz

ANKARA 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ŞANLIURFA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVACI) :

VEKİLİ :

KONUSU : İtiraz

TEBLİĞ TARİHİ : Süresi içinde.

AÇIKLAMALAR :

1-) Söz konusu takibe ve ferilerine itiraz ederiz. Takip dayanağı
faturalar ödeme emrinde belirtilmemiştir. Söz konusu faturalar kapalı
fatura olup işlenmiştir. Fatura ödemelerine süreç içinde itiraz
edilmemişir. Ödeme yapılmamış ise neden yemek hizmetine devam
edilmiştir. .'ne Bakanlığımızın böyle bir borcu bulunmamaktadır.

2-) Takip yetkisiz İcra dairesinde başlatılmıştır. Taraflar arasındaki
sözleşme ve şartlaşmalara yeniden bakılarak Nevşehir İcra dairelerinin
yetkili olması gerekmektedir.

3-) Özetle Faturalar zamanında ve usulune uygun bir şekilde ödenmiştir.
Bu nedenlerle borca itirazımız doğrultusunda takibin durdurulmasını
talep ederiz.

Davalı idare vekili