Giriş yap
Kayıt ol

                              CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI'NA

                                    
                                    
              ………….

MÜŞTEKİ   : ………………………

VEKİLLERİ  : Av. ………………………

            
……………………………………………..

ŞÜPHELİ   : …………………………   T.C
……………………

            
………………………………………………………….

T. KONUSU : Yedieminlik Görevini suistimal eden sanık(lar) hakkında
şikâyetimizin sunulmasıdır.

-

ˆ

Œ

ž

¢

¤

¬

Ð

Ø

 

.

´

Ä

’a yediemin olarak bırakılan malzemelerin olmadığı Tutanakla imza
altına alınmıştır. 

SONUÇ ve İSTEK : Yedieminlik Görevi’ni suistimal eden
…………………………….. hakkında gerekli kovuşturmanın
yapılarak tecziyesine karar verilmesini talep ederim.

Hukuki Deliller :                            
 vs delail.

EKİ : 1 - 1 adet …………...İcra Dairesi Haciz Tutanağı Sureti

     2- Onaylı Vekâletname Sureti		

           

  …………………..

     vekili

             Av. ……………………………


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78