Giriş yap
Kayıt ol

        ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

YAKINAN	    		:

VEKİLİ	    		:

ŞÜPHELİ 	    		:

SUÇ 		    		: Yedieminlik Görevini Suistimal. 

SUÇ TARİHİ    		: …/…/…

İCRA DOSYASI 	 	: …/…

AÇIKLAMALAR 		:

1- Müvekkilimiz yukarıda belirtilen icra dosyası ile sanık hakkında
icra takibi başlatmış olup takip kesinleştikten sonra borcun
ödenmemesi üzerine .../…/… tarihinde hacze gidilmiş ve haczedilen
bir adet televizyon ve müzik seti borçlu sanığa yediemin olarak
teslim edilmiştir.

Þ

æ

à

â

se de kendisine yediemin olarak teslim edilen malların adresten
kaçırıldığı tespit edilmiş ve haciz zaptına bu durum görevli
memur tarafından yazılmıştır.

HUKUKİ NEDENLER	: 5237 S. K. m. 289 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle sanığın
eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 289 uyarınca
cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak sanık
hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla
arz ve talep ederiz. …/…/…

										Yakınan Vekili

								     Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78