Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

ANTALYA

5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : ,,,,/,,,, Esas

TALEP : Borçlunun teminatın iadesine muvafakatinin alınmasına ve
HACZİMİZ BAKİ KALMAK KAYDIYLA 10.09.2015 tarihinde haczedilerek muhafaza
altına alınan ,,,,,,,,,plaka numaralı aracın Antalya Mavikent Yediemin
Deposundan alınarak borçlu ,,,,,,,,,,,,’a yediemin sıfatıyla teslim
edilmesini saygılarımla talep ederim. 15.09.2015

Alacaklı Vekili

Av. Oğuz SARIÇOBANOĞLU

E-İMZALIDIR.