Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ADALET BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE 

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAZILI EMİRLE BOZULMASI 

İSTENEN MAHKEME İLAMI	: 

										

YAZILI EMİRLE BOZMA

İSTEYEN SANIK			:

VEKİLİ				:

SUÇ					:

KONU				: Yazılı Emirle Bozma İstemidir.

BOZMA NEDENLERİ		:

USULE İLİŞKİN NEDENLER	:

1) Aşamalarda suç vasfı değiştiği halde müvekkile ek savunma
hakkı verilmeyerek savunma hakkı kısıtlanmıştır.

2) ...

ESASA İLİŞKİN NEDENLER	:

 

"

$

^

–

 

"

$

V

V

X

Ô

istem konusunda karar vermeye yeterli değildir. Sanığın yaşı
konusunda Adli Tıp raporu alınması talebimiz kabul edilmemiştir.

2) ...

HUKUKİ NEDENLER		: 5271 S. K. m. 309 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda arz ve izah edilen ve resen gözetilecek
sebeplerle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu madde 309 gereğince
Bakanlığınızca Yargıtay'a başvurulmasını talep ederiz.
…/…/…

							

						    			

											Sanık Vekili

								       		Av.