Giriş yap
Kayıt ol

        ADALET BAKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere,

…CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMI'NA

YAZILI EMİRLE BOZULMASI İSTENEN 

MAHKEME İLAMI			: 

										

YAZILI EMİRLE BOZMA

İSTEYEN/SANIK			:

VEKİLİ				:

DAVACI				:

SUÇ					:

KONU					: Yazılı emirle bozma istemidir.

BOZMA NEDELERİ			:

1-Müvekkilim hakkında ....... Asliye Ceza Mahkemesi tarafından
....... tarihinde, ....... Esas, ....... Karar sayısı ile verilen
karar usul ve yasaya aykırıdır. 

2-Yukarıda anılan ....... Asliye Ceza Mahkemesi'nin
.......E.,.......K. sayılı kararı Yargıtay incelemesinden
geçmeksizin kesinleşmiştir. 

x

z

nu ile ilgili olarak vermiş bulunduğumuz tahkikatın genişletilmesi
talebi de reddedilmiştir. Ayrıca ele alınması gereken;

            

a)

b)

hususları da hiç dikkate alınmamıştır.

İSTEM SONUCU				: Yukarıda arz ve izah edilen ve resen gözetilecek
sebeplerle CMUK m.309 gereği göre Yargıtay'a başvurması için
Adalet Bakanlığı'na gönderilmesini talep ederim.

							

SANIK VEKİLİ

						  .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78