Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     +-----------------------------------------------------------------------+
| Gönderen:                               |
|                                    |
| Av. ………………………….                            |
+=======================================================================+
| adres                                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

[][]

 YASAL TAKİP İHBARNAMESİ

 ALICI: …………………………

 adres

 sayın …………………………………..;

 Müvekkilimiz AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 'ye olan borcunuzla
 ilgili hakkınızda icra takibi başlatılmış olup; BORCUNUZU HENÜZ
 ÖDEMEDİĞİNİZ TESPİT EDİLMİŞTİR. İcra takibine konu borcunuzun tamamını
 İHBARNAMEYİ aldığınız günden itibaren 3 (ÜÇ) GÜN içinde ödemeniz
 gerekmektedir. Borcunuzu ödememeniz veya ofisimizle irtibata geçip
 borcunuzu yapılandırmamanız halinde, hakkınızda başlatılan icra takip
 işlemlerine devam edilecektir. Bu icra takip işlemleri sonucunda:

1. Takip ile ilgili mevcut veya MERNİS sisteminde otomatik olarak
   tespit edilecek veya Emniyet tarafından tespit edilecek tüm
   adreslerinize icra müdürlüğünce hacze gelinecek; yokluğunuzda
   kapınız POLİS VE ÇİLİNGİR MARİFETİYLE açılarak mallarınız yediemin
   deposuna kaldırılacak ve haczedilen mallarınız icra müdürlüğü
   vasıtasıyla satılacaktır. Haciz, nakliye, depo kirası ve çilingir
   masrafları da borcunuza eklenecektir.

2. 15.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren ADRES KAYIT SİSTEM
   YÖNETMELİĞİ’nin 14. Maddesi "Adrese ilişkin değişiklikleri; adres
   beyanı ile yükümlü kişiler ve kurumlar yirmi iş günü içinde,
   yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir
   resmi kuruma yapılan müracaatlarda kurumlar, ilgili kuruma teslim
   edilen adres değişikliğine ilişkin beyan formu ile on iş günü
   içinde nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe bildirmekle
   yükümlüdür.” hükmünü içermektedir. Bu hüküm uyarınca mevcut
   ve/veya ADRES KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI MERNİS adresinizde ikamet
   etmediğinizin tespit edilmesi halinde hakkınızda şikâyette
   bulunulacak ve 5490 sayılı NÜFUS HİTMETLERİ KANUNU’nun 67 ve 68.
   Maddelerinde belirtildiği şekilde 6 AYDAN 4 YILA KADAR HAPSİNİZ
   ile 660,00 TL. İDARİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILMANIZ SAĞLANACAKTIR. .
   ^

3. İcra dairesinde kurulu UYAP sistemi vasıtasıyla adınıza kayıtlı olan
   EV, ARSA TAPULARINIZ ve MOTORLU ARAÇLAR tespit edilecek ve kaydına
   haciz konulup icra müdürlüğü tarafından satılarak borcunuza mahsup
   edilecektir.

4. UYAP sisteminden sigortalı olarak çalıştığınız tespit edilen
   İşyerinize maaş haczi gönderilecek ve maaşınıza haciz
   konulacaktır. İşvereniniz maaş haczini uygulamaz ise işvereniniz
   hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. İşyerinizin sigorta
   kaydınızı yaptırmadığı tespit edilirse de hem işvereninizin hem de
   sizin aleyhinize sigortasız çalışmak ve çalıştırmaktan suç
   duyurusunda bulunulacaktır.

5. Tüm bankalar taranarak buralardaki vadeli/vadesiz mevduatlarınız ile
   hak ve alacaklarınıza haciz konulacaktır.

6. Mal beyanında bulunmamanız sebebiyle İcra İflas Kanunu’nun 76.
   Maddesi gereği aleyhinize HAPSEN TAZYİK DAVASI açılacak ve dahi
   hakkınızda tüm cezai müeyyidelerin uygyhn^.ası için ilgili
   savcılıklara başvurulacaktır.

7. UYAP sistemine bağlı olarak E-DEVLET UYGULAMASI sonucunda hakkınızda
   açılan icra takibi ile tüm hukuki ve cezai işlemler aynı zamanda
   tüm resmi daire ve kurumlar ile bankalar tarafından görülmekte ve
   takip edilmektedir. Dolayısıyla ileride ADLİ VE BANKALARA İLİŞKİN
   KREDİ SİCİLİNİZİN BOZULMAMASI için borcunuzu ödemeye ve/veya
   yapılandırmak üzere anlaşmaya davet ediyoruz.

 YUKARIDA YAZILI İŞLEMLERE MARUZ KALMAMAK İÇİN HUKUK BÜROMUZLA ACİLEN
 İRTİBATA GEÇEREK BORCUNUZU İHBARNAMEYİ ALDIĞINIZ ANDAN İTİBAREN 3 (ÜC)
 GÜN İÇİNDE ÖDEMENİZİ ÖNEMLE İHBAR VE İHTAR EDERİZ. 69842-A

 Av. …………………. – adres ………………… TEL: ……………………………..