Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     YASAL TAKİP İHBARNAMESİ

ALICI : x

x/İstanbul

SAYIN x; Müvekkilimiz x’ a olan borcunuzla ilgili hakkınızda x MÜDÜRLÜĞÜ
x ESAS sayılı icra takibi mevcut olup; BORCUNUZUN x-TL BAKİYE KISMINI
HENÜZ ÖDEMEDİĞİNİZ TESPİT EDİLMİŞTİR. İcra takibine konu borcunuzun
kalan kısmını işbu ihbarnameyi aldığınız günden itibaren 7 (yedi) gün
içinde ödemeniz gerekmektedir. Borcunuzu ödememeniz halinde, hakkınızda
icra takip işlemlerine devam edilecektir. Bu icra takip işlemleri
sonucunda;

1. Takip ile ilgili mevcut veya MERNİS sisteminde otomatik olarak
  tespit edilecek veya Emniyet tarafından tespit edilecek tüm
  adreslerinize icra müdürlüğünce hacze gelinecek; yokluğunuzda
  kapınız POLİS VE ÇİLİNGİR MARİFETİYLE açılarak mallarınız yediemin
  deposuna kaldırılacak ve haczedilen mallarınız icra müdürlüğü
  vasıtasıyla satılacaktır. Haciz, nakliye, depo kirası ve çilingir
  masrafları da mevcut borcunuza eklenecektir.

2. 15.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren ADRES KAYIT SİSTEM YÖNETMELİĞİ’
  nin 14. maddesi “Adrese ilişkin değişiklikleri; adres beyanı ile
  yükümlü kişiler ve kurumlar yirmi iş günü içinde, yerleşim yeri
  adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmi kuruma yapılan
  müracaatlarda kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres
  değişikliğine ilişkin beyan formu ile on iş günü içinde nüfus
  müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.” hükmünü
  içermektedir. Bu hüküm uyarınca mevcut ve/veya ADRES KAYIT SİSTEMİNE
  KAYITLI MERNİS adresinizde ikamet etmediğinizin tespit edilmesi
  halinde hakkınızda şikâyette bulunulacak ve 5490 sayılı NÜFUS
  HİZMETLERİ KANUNU’ nun 67 ve 68. maddelerinde belirtildiği şekilde 6
  AYDAN 4 YILA KADAR HAPSİNİZ ile 660,00-TL İDARİ PARA CEZASINA
  ÇARPTIRILMANIZ SAĞLANACAKTIR.

3. İcra dairesinde kurulu UYAP SİSTEMİ vasıtasıyla adınıza kayıtlı olan
  EV, ARSA TAPULARINIZ ve MOTORLU ARAÇLAR tespit edilecek ve hakkında
  haciz konulup icra müdürlüğü tarafından satılarak borcunuza mahsup
  edilecektir.

4. Sigortalı olarak çalıştığınız tespit edilen işyerinize maaş haczi
  gönderilecek ve maaşınıza haciz konulacaktır. İşvereniniz maaş
  haczini uygulamaz ise işvereniniz hakkında suç duyurusunda
  bulunulacaktır. İşyerinizin sigorta kaydınızı yaptırmadığı tespit
  edilirse de hem işvereninizin hem de sizin aleyhinize sigortasız
  çalışmak ve çalıştırmaktan suç duyurusunda bulunulacaktır.

5. Tüm bankalar taranarak buralardaki vadeli/vadesiz mevduatlarınız ile
  hak ve alacaklarınıza haciz konulacaktır.

6. UYAP sistemine bağlı olarak E-DEVLET UYGULAMASI sonucunda hakkınızda
  açılan icra takibi ile tüm hukuki ve cezai işlemler aynı zamanda tüm
  resmi daire ve kurumlar ile bankalar tarafından görülmekte ve takip
  edilmektedir. Dolayısıyla ileride ADLİ VE BANKALARA İLİŞKİN KREDİ
  SİCİLİNİZİN BOZULMAMASI için borcunuzu ödemeye davet ediyoruz.

YUKARIDA YAZILI İŞLEMLERE MARUZ KALMAMAK İÇİN HUKUK BÜROMUZLA ACİLEN
İRTİBATA GEÇEREK; BORCUNUZU İŞBU İHBARNAMEYİ ALDIĞINIZ ANDAN İTİBAREN 7
(YEDİ) GÜN İÇİNDE ÖDEMENİZİ ÖNEMLE İHBAR VE İHTAR EDERİZ.

 Saygılarımızla, Av.