Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY …. HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek üzere

…. MAHKEMESİNE

DOSYA NO                           :

TEMYİZ EDEN                    :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : ...Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…. E ve ……/…. K
numaralı …./…./….. tarihli kararının temyizen bozulması
talebidir.

TEMYİZ NEDENLERİ       : Müvekkilim hakkında, asılsız ve
hakaret derecesine varan iddialar ileri sürerek, kişilik haklarına
hukuka aykırı biçimde yapılan tecavüz sebebiyle , müvekkili manevi
zarara uğratan davalılardan  …Asliye  Hukuk Mahkemesi   ile
manevi zararın tazmini talep edilmiş fakat mahkemece bu talebimiz
tamamen reddedilmiştir.

 

Ž

œ

ž

Dava konusu olayda ileri sürülen asılsız iddialarda müvekkilin adı
açık bir şekilde belirtildiği gibi toplanan delillerden de
anlaşılacağı üzere tamamen müvekkile karşı işlenen bu fiilden
müvekkil ağır bir manevi zarara uğramıştır.Buna karşılık
mahkemece talebimiz reddedilmiştir. (…) Yerel mahkemenin usul ve
yasaya aykırı olan bu kararının bozulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan
nedenlerle yerel mahkemenin verdiği kararın TEMYİZEN BOZULMASINA
karar  verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep
ederim.  …/…/…

 

Temyiz Eden Davacı Vekili

 Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78