Giriş yap
Kayıt ol

        Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2007/4199

Karar No: 2008/2632

İncelenen Kararın:

Mahkemesi:Bala Asl.Hukuk(Aile) Mahkemesi

Tarihi: 27/5/2004

Esas No: 2004/109 

Karar No: 2004/94

Davacı:...

Davalı:...

Dava Türü:Boşanma

Temyiz Eden:Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet
Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.

meyi uygun bulması gerekmektedir. Hakim, tarafların ve çocukların
menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü
değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin kabulü halinde
boşanmaya hükmolunur.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya
hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan
delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden
sarsılmış olup olmadığının Türk Medeni Kanununun 184. maddesi
çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı asil dinlenilmeksizin
vekilinin beyanı ile yetinilerek eksik inceleme ile boşanma hükmü
kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma
isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili
olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 3/3/2008

Kaynak : 03.04.2008 Resmi Gazete


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78