Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                                      .......  MAHKEMESİNE

SANIK                                               :

VEKİLİ                                             :

DAVACI                                           : K.m.

KATILAN                                         :

SUÇ                                                   : Zimmet Suçu.

SUÇ TARİHİ                                    : …/…/…

KONU                                               : Yüce
Mahkemenizin  …/…/… tarih ve …/… K. sayılı Kesinleşen Mahkumiyet Hükmüne
Karşı Yargılanmanın Yenilenmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim aleyhine ifade veren şahısların vermiş olduğu ifadelerin
yanlış olduğu anlaşılmıştır. Müvekkilimin suçsuzluğunu ispatlayan gerçek
tanık beyanları ve diğer delililer ekte sunulmuştur. Müvekkilimin suçsuz
olduğunu kanıtlayacak faturalar ortaya çıkmıştır.

2-) Hükümlülük kararının kesinleşmesinden sonra ortaya çıkan ve bizzat
şahsi çabalarımız sonucu açığa çıkardığımız gerçeği yansıtan deliller,
mahkemece verilen mahkumiyet kararının özüne ve niteliğine etkili olacak
unsurlardır.

3-) Müvekkilim hakkında bu nedenlerden dolayı beraat kararı verilmesi
icap edeceği için Yargılamanın Yenilenmesi talep etme zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5271 S. K. m. 314 ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Faturalar, tanık beyanları ve
ilgili deliller

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarda açıkladığımız
nedenlerle,  kesinleşen kararın infaz edilmesi halinde müvekkilimin
mağdur olacağı nedeniyle infazın durdurulmasına, Yargılamanın
Yenilenmesi sebeplerinin kabul edilerek yeniden yargılama yapılarak,
müvekkilim hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararının kaldırılarak
beraatine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

                                                                                                                           

                                                                                                             Davacı
Vekili

                                                                                                       Av.