Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

    									.......

YARGILAMANIN 

YENİLENMESİNİ

İSTEYEN DAVALI :.......	 

VEKİLİ          :.......

DAVACI         :.......

KONU           : Yargılamanın iadesi istemidir.

AÇIKLAMALAR  : 1-Davacı tarafından müvekkilimiz aleyhine
mahkemenizde ../.... esas ile ../../.... tarihinde açılan 
.............. davası, davacı tarafından kasıtlı olarak yanlış
adres bildirilmek sureti ile müvekkilimin yokluğunda
başlatılmıştır. Müvekkilimizin yurt dışında olduğunu bilen
davacı, kasıtlı olarak yıllarca önce müvekkilimizin kiracı olarak
oturduğu evin adresini davalı adresi olarak göstermiştir.

2-Davacı, müvekkilimizin yurt dışında olmasından da faydalanarak,
mahkemeyi yanıltmıştır. Mahkeme ../../.... tarihinde ../..... Karar
numarası ile karar vermiş ve yine bu karar ilanen tebligatlar yolu ile
müvekkilimiz aleyhine kesinleştirilmiştir. Müvekkilimizden habersiz
yapılan yargılama neticesinde verilen bu karar ile müvekkilimiz
mağdur olmuştur.

3-Müvekkilimiz, yurda giriş yaptıktan sonra davadan ve karardan bilgi
sahibi olmuştur. Yasal temyiz süreleri geçtiğinden bu davayı açmak
gereği doğmuştur.

-

-

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧ᮀഀili merciler yanıltılarak suç
işlenmiştir. Bu konuda ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Bu aynı
zamanda Yargılamanın Yenilenmesi için de yeterli bir nedendir.    
         

5-Mahkemenizce ../../.... tarih ve ../.... E. ../.... K. Sayısı
ile yanıltılarak verilen kararının HUMK m.445 vd. hükümlerine
göre kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : HUMK m.445 vd.

KANITLAR        : Dava dosyası, tebligatlar, tanıklar 

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenler ile müvekkilim aleyhine evvelce
mahkemeniz tarafından verilen ve hileli yollar ile kesinleşen kararın
 icrasının durdurulmasına, Yargılamanın yenilenmesi istemimiz kabul
edilerek, yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararınızın ortadan 
kaldırılmasına, karar verilmesini talep ederiz.           
          

 							

                                    
          YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ 

					  TALEP EDEN VEKİLİ

					           .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78