Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

+--------------------+-------------------------------------------------+
| DAVACILAR       | ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)     |
|                    |                         |
| :         | Adres: …………………………………….             |
+====================+=================================================+
| V         | Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No:      |
| EKİLİ              | …………………………)                   |
|                    |                         |
| :         | Adres: …………………………………………..            |
|          |                         |
|          | Tel:…………………… Fax:……………………            |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| DAVALILAR       | ……………………. …………………………              |
|                    |                         |
| :         | Adres: ……………………………………..             |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| KO         | Yaş Tashihi Talebimizden İbarettir.       |
| NU                 |                         |
|                    |                         |
| :         |                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| DAVA        | …………….. TL                   |
| DEĞER       |                         |
| İ                  |                         |
| :         |                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+
| AÇIKLA       |                         |
| MALAR              |                         |
| :         |                         |
+--------------------+-------------------------------------------------+

Müvekkillerim ………  ve ………. yaşlarında evli bir çifttir. Yaşlandıkları
için malvarlıklarını oğulları….. ve ……….’ya devretmişlerdir. Ancak
oğulları anne ve babalarına hiçbir maddi yardımda bulunmamışlardır.
Müvekkillerimin şu anda maddi durumları iyi değildir ve bakıma
muhtaçtırlar. Davalıların ise,  maddi durumları iyidir. Müvekkillerim
bakıma muhtaç oldukalrı ve kendi geçimlerini sağlayamadıkları için, bu
davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                         : Nüfus kayıtları, şahit, bilirkişi vs.
tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER      : TMK. md. 364-365 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU              : Yukarda arz edilen nedenlerle, haklı
davamızı kabulü ile, davalı ……..’dan aylık …….. Türk Lirası, diğer
davalı …….’den …….. Türk Lirasının ayrı ayrı her ay yardım nafakası
olarak tahsiline ve müvekkillere verilmesine, yargılama giderlerinin,
vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla
vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av.