Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Yakalamaya İtiraz Dilekçesi

SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

YAKALAMAYA

İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

Adres

TALEP KONUSU : Hukuka aykırı ve haksız yakalamaya itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim …/…/… tarihinde gözaltına alınmış bulunup, halen Erzincan
il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözetim altında
tutulmaktadırlar. Müvekkilime yönelik herhangi bir “suç isnadı” olmadığı
gibi, Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilmiş bulunan yakalamanın hiçbir
şartı da gerçekleşmemiştir. Terörle Mücadele Şubesi ile yapılan
görüşmeler sonunda şahsın “şüpheli şahıs” olarak yakalandığı ve gözetim
altında bulundurulduğu öğrenilmiştir.

2- Ceza Muhakemesi Kanununda “şüpheli şahıs” diye bir yakalama veya
gözaltına alma nedeni bulunmamaktadır. Yapılmış olan yakalama işlemi
tamamen keyfi ve hukuka aykırıdır. Ceza Muhakemesi Kanununda 128/3
gereğince gereken incelemenin kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek
yapılması ve müvekkilin haksız yakalanmasına son verilmesi
gerekmektedir.

3- Anayasanın 19. maddesinde İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri
Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 5 maddesinde hangi hallerde kişinin
özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği belirtilmiştir. Bunlara göre
belirtilmiş olan nedenlerden hiç birisi müvekkilim için söz konusu
olmadığı gibi, yukarıda açıkladığımız gibi, müvekkilime yönelik herhangi
bir suç isnadı dahi yoktur. Yapılan yakalama, Anayasanın 19. maddesi,
İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin
5. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununda ilgili hükümlere açıkça
aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Anayasanın 19. maddesi, İnsan Haklarını ve Temel
Özgürlükleri Korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesi ve Ceza
Muhakemesi Kanununda ilgili hükümlerine açıkça aykırı olarak müvekkilime
uygulanan haksız gözaltının “Kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek
incelenmesi” ve sona erdirilmesine karar verilmesini, yakalamaya itiraz
eden müdafii olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  İtiraz Eden Müdafii
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza