Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Yakalama Kararının Geri Alınması İstemi Dilekçesi

Dosya Esas: .../…

Duruşma Günü: …/…/…

SULH CEZA MAHKEMESİNE

YAKALAMA KARARININ

GERİ ALINMASINI İSTEYEN

(SANIK) : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

MÜDAFİİ : Avukat Adı ve Soyadı

Adres

DAVACI : K.H.

MÜSNET SUÇ : Bakaya

TALEP KONUSU : Yakalama kararının geri alınması istemidir.

SAVUNMALARIMIZ :

1-Sanık bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce yurt dışına almanya’ya doktora
yapmak üzere gitmiş ve yazışmalardaki aksaklıklar nedeni ile hakkında
bakaya suçundan dava açılmış, ancak sanık bu arada askerlik görevini
tamamlayıp tekrar tahsiline devam için yurt dışına gitmiştir. Uzun
yıllar yurt dışında tahsilini tamamlayıp tekrar Türkiye ye dönmek
istemekte olup Mahkememizin ifadesi alınamadığı gerekçesi ile verilen
yakalama kararı nedeni ile mağdur olacağı takdirlerinizedir.

2- Sanığa isnat edilen bakaya suçunun için Türk Ceza Kanununda
gösterilen dava zamanaşımı süreleri dolmuştur Bu nedenle davanın zaman
aşımı nedeni ile ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkında çıkartılan
yakalama kararının kaldırılarak bu konuda Cumhuriyet Savcılığına yazı
yazılmasına, aksi halde 10 yıldır yurt dışında doktorasını tamamlayıp
evine dönen sanığın ağır mağduriyetine neden olunacağını ve zamanaşımı
dolan bir suç neden ile hava alanında birçok zorluklarla karşılaşacağını
takdirlerinize saygı ile arz ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, sanık hakkında
zaman aşımı süreleri dolmuş bulunduğundan zaman aşımı nedeni ile davanın
ortadan kaldırılması ile yakalama kararının geri alınması, sanık müdafii
olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Sanık Müdafii
Avukat Adı ve Soyadı
İmza