Giriş yap
Kayıt ol

        YYY 2. SULH CEZA MAHKEMESİNE

SORGU NO…………………..:2013 / 00 Sorgu

TUTUKLAMAYA

İTİRAZ EDEN TUTUKLU…:...

MÜDAFİİ………………………...

DAVACI……………............:K.H.

TUTUKLAMA TARİHİ……: 2013

D.KONUSU……………:Tutuklama kararına itiraz

İTİRAZ NEDENLERİ…:Şüpheli ... hakkında yağma. suçlU isnadı ile yapılan
soruşturma devamında şüphelilerin savunmaları diğer beyanlar suç
şüphesini oluşturan olguların varlığı değerlendirildiğinde adli rapora
göre atılı suçun vasıf ve mahiyeti atılı suçun CMK 100 maddesinde
sayılan suçlardan oluşu nedeniyle şüpheli ... hakkında tutuklama kararı
verilmiştir. Tutuklama kararı yerinde olmamakla birlikte derhal
kaldırılması gerekmektedir.

1. Şüpheli ... beyanında da belirttiği üzere olay günü olay yerinde
  bulunmamış daha sonra A karakoluna gelerek müşteki tarafla
  görüşmüştür. Burada müşteki M ile birtakım karşılıklı tartışmalar
  neticesinde polis müdahalesi ile karşılaşmıştır. Şüpheli ... her ne
  kadar Müşteki M ya saldırmak istemişse de ona karşı fiili bir eylemi
  gerçekleşmemiştir. Kaldı ki XX saldırma girişiminin sebebi ise
  şikayetçi M nın hakaret ve küfürleri sonucu oluşan tahrik
  neticesinde meydana gelmiştir.

2. Mahkemenin tutuklama kararına sebebiyet veren cep telefonunun
  Müşteki M Dan zorla alınması eyleminin gerçekleştiğini biran var
  olduğu düşünsek bile söz konusu eylemde yağma suçunun unsurlarının
  gerçekleşmediğini görülecektir. Müşteki beyanlarına bakıldığında
  Müşteki M polisleri aramak maksadı ile telefonu eline almış şüpheli
  A da Küfür ederek cep telefonunu elinden almıştır. Olayın bu şekilde
  gerçekleştiğini biran düşünmüş olduğumuzda eylemin manevi unsurunun
  gerçekleşmediğini göreceğiz. Söz konusu olayda mahkemenin kanaatine
  göre bu şekilde geçekleşen eylemde sanık A NIN eylemi kendisine
  maddi anlamda bir yarar sağlamak değildir. Yağma suçunun oluşması
  için kişinin cebir veya tehdit kullanarak failin kendisine veya
  başkasına maddi bir yarar sağlama amacı olması gerekmektedir.
  Şüpheli A İse müşteki M cep telefonunu alarak polislerin aranmasını
  engellemek istediği görülmektedir. Yağma suçunun manevi unsuru
  olayda gerçekleşmemiştir.Yine şüpheli A Nın biran kaza sırasında
  olay yerinde olduğunu düşünmüş olsak bile tüm beanlar incelendiğinde
  cep telefonunun alınması fiili ile ilgili bir eylemi yada
  iştirakinin olmadığı anlaşılacaktır Gerçekleşmeyen yağma suçundan
  ötürüde tutuklama kararının verilmesi kanunilik ilkesine aykırılık
  oluşturmuştur

3. Şüpheli A Yağma fiili ile suçlanmış ise de kendisi böyle bir fiili
  ne gerçekleştirmiş nede içinde bulunmuştur. Şüpheli A cep
  telefonunun kaybolması esnasında zaten orada olmamış kendisi daha
  sonra karakola gelmiştir.Bu durum hem şüpheli beyanlarında hemde
  müşteki beyanları incelendiğinde yağma ile ilgili herhangi bir eylem
  olgusu şüpheli A açısından gerçekleşmemiştir. Tutuklama kararına
  gerekçe olarak belirtilen yağma fiili suçlaması ile müvekkilim
  kendisinin hiçbir şekilde dahil olmadığı bir durum neticesi ile
  tutuklanmış ve kanuna açıkça aykırı bir şekilde özgürlüğünden mahrum
  tutulmuştur.

4. Öncelikle tutuklama kararına gerekçe olan yağma suçlaması tamamen
  müştekilerin beyanları üzerine değerlendirilmiş başka herhangi bir
  delil yada bulgu olmadığı halde bu beyanlar ışında neticesi ile son
  derece ağır bir tedbir olan tutuklama kararı verilmiştir.

5. İddia edilen yağma suçlaması fiil itibariyle olay yerinde bulunan S
  isimli şahsın kavgadan sonra yerde telefonu bulmasından ibaret
  olmuştur. Kaldı yağma saiki ile böyle bir eylem gerçekleşmiş olsa
  idi şahıslar kararkola çaldıkları telefon ile gelmemeleri hattı
  çıkarıp iletişimi engellemeleri hayatın olağan akışına uygun olan
  davranış olacaktır. Ancak Bu şahıslar kaybolan telefon ile karakola
  gelmiş hatta telefona gelen çağrıyı cevaplayarak karakola
  gittiklerini beyan etmişlerdir. Olay bu şekilde gelişmiş iken gerek
  kaza mahalinde gerekse karakolda meydana gelen tartışma ve
  saldırmalar neticesinde müştekiler bu eylemlerin etkisi ve
  kızgınlığı ile yanlış ve abartılı olarak beyanlarda bulunmuştur.

6. Şüphelinin adresi bellidir. Sabit ikametgah sahibidir. Delilleri yok
  etme gibi bir durum söz konusu değildir.Şüpheli bir çocuk
  beklemektedir. Tutukluluk halinin bu bulgulara rağmen devamı
  şüpheliyi mağdur ettiği ölçüde ailesinin de mağdur edecektir.
  Tutuklama bir tedbir olduğuna göre, tutuklanması doğru olmamıştır.
  Şüphelinin üzerine atılı suç göz önüne alındığında ve olayın
  niteliği ve delil durumu incelendiğinde delillerin karartılması gibi
  bir tehlike mevcut değildir.

SONUÇ………………:Arz ettiğimiz nedenlerle ve suçun vasfının değişme ihtimali
ilem Tutuklama kararının kaldırılmasını, aksi takdirde dosyanın
itirazımız ile ilgili olarak nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine
gönderilmesini saygıyla arz ve talep ederim. .2013

İtiraz Eden Müdafii Av. Bilal

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78