Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ AİLE

MAHKEMESİ’NE

…………..

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Almanya Devleti Wolfratshausen Yerel Mahkemesinin ……

Tarih ve Esas No: ………………… sayılı boşanma kararının

Tanınması ve Tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim …… ile Davalı ……..tarihinde Almanya’da Münih
Başkonsolosluğunda ………. nolu evlilik kütük no altında evlenmişlerdir.

2- Taraflardan davalı ……….. açtığı aile birliğinin sarsılması nedeniyle
boşanma davası neticesinde Almanya devletinde Wolfratshausen Yerel
Mahkemesince ……….. tarih, Esas No: …………….sayılı ve ……………….. kesinleşme
tarihli kararı ile boşanmışlardır.

Söz konusu dava ile taraflar arsında emeklilik primleri ve sosyal
hakların denkleştirimi uygulanmış, yine söz konusu kararla Müşterek
çocuklardan ……… doğumlu ………………. velayeti anneye verilmiştir. Dolayısıyla
tarafların birbirleri üzerinde herhangi bir hakkı ve alacağı kalmamıştır
ve velayete ilişkin mahkeme kararı taraflarca kabul edilmiştir.

3- Almanya Devletince Wolfratshausen yerel mahkemesince ……………..Tarih,
Esas No: ……………… sayılı ve ……………. kesinleşme tarihli ilamı …………. Noteri
Almanca Yeminli Mütercime tercüme ettirilmiş ve söz konusu karara
ilişkin olmak üzere Apostil Şerhi mevcuttur.

4-Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı boşanma ilamının tanınması ve
tenfizini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MÖHUK, HMK, MK ve ilgili tüm yasal mevzuat

MADDİ KANITLAR : Almanya Devletinde Wolfratshausen Yerel Mahkemesince
…………….. tarih, Esas No: …………… sayılı ve ………………… kesinleşme tarihli
kararı, Nüfus kaydı, ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah nedenlerle Almanya devletinde
Wolfratshausen Yerel Mahkemesince …………….. tarih, Esas No: ………………..
sayılı ve ………………. kesinleşme tarihli boşanma kararının Türkiye de
tanınması ve tenfizine, yargılama giderlerinin davalı üzerine
bırakılmasına karar verilmesini saygıyla dilerim.

DAVACI VEKİLİ