Giriş yap
Kayıt ol

        VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN              :

AÇIK
ADRESİ                                
                        :

HESAP
NUMARASI                                
               :

EV VEYA İŞ
TELEFONU                                
       :

VEKİLİ                                
                                    
 :

TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN                  :

DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ                   :

CİLT VE SIRA
NUMARALARI                           :

İHBARNAME TEBLİĞ
TARİHİ                          :

$

&

‚

„

ê

ì

²

&

„

ì

 a EK: 1-6 maddeler gereğince müvekkilim uzlaşmak istemektedir.

            Dilekçemizin kabulü ile komisyona davet
edileceğimiz gün ve saatin bildirilmesini saygıyla  arzederim.
…/…/…

 

Mükellef  Vekili

Av.

                                    
                                    
                                    
         

UZLAŞMA TALEP EDİLEN VERGİ VE CEZALARIN MİKTARLARI

VERGİNİN:                              
                                    
       CEZANIN:

DÖNEMİ:                               
                                    
         DÖNEMİ:

NEV'İ:                                
                                    
              NEV'İ:

MİKTARI:                               
                                    
        MİKTARI:


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78