Giriş yap
Kayıt ol

        … VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVA KONUSU                  : … yılına ait
…TL. tutarındaki cezalı gelir vergisi

İHBARNAMELER              : .../…/…gün
ve…..sayılı ihbarname

…/…/… gün ve ….sayılı karar 

TEBLİĞİ TARİHİ                :…/…/…. gün ve
….sayılı karar

VERGİ SİCİL NO                : …

KONU                                  
  : … yılına ait gelir vergisi tahakkukunda yapılan hesap
hatası sonucu ortaya çıkan miktar fazlasının iadesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                 :

… yılına ait gelir vergisi tahakkukunda yapılan hesap hatası
sonucu Müvekkil

üzerine… TL. fazla vergi tarh edilmiştir.Bu hususa ilişkin …Vergi
Dairesi Müdürlüğünün …/…/…. gün ve …..  sayılı
kararının Müvekkile tebliği üzerine düzeltme isteminde bulunduk.
Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi isteğimiz reddedildi.

Oysa yapılmış olan matrah hatası Vergi Usul Kanunda belirtilen hesap

F

Ø

Ü

hatalarındandır. Hesaplar incelendiğinde hata görülecektir ve
düzeltilmesi mümkündür. 

H. NEDENLER                    :Vergi Usul Kanunun
117.maddesi ve ilgili yasal mevzuat

H. DELİLLER                      :Müvekkil
Ticari defter ve kayıtları, ihbarnameler ve ikamesi mümkün her
türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Vergi dairesinin kararının
bozulmasına, düzeltme isteğimizin kabulü ile fazla alınan verginin
iadesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve
talep ederim .  …/…/….

 

DAVACI VEKİLİ

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78