Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DOSYA NO           :.......

CEVAP VEREN DAVALI :.......

VEKİLİ               :.......

DAVACILAR          :.......

VEKİLİ               :.......

DAVA               : Mirasçılık Belgesinin İptali

KONU               : Davaya karşı diyeceklerimizdir. 

AÇIKLAMALAR     :1-Dava dilekçesinde açıklanan olaylar doğru
değildir. İtiraz ediyoruz. Şöyle ki;

2-Davacı tarafından evvelce .......nden almış bulunduğumuz .......
tarih, ....... Esas ve ....... Karar sayılı mirasçılık belgesine
itiraz edilmektedir.

3-İtirazlar tamamen mesnetsizdir. Davacı taraf, kendisinin murisin
evlilik dışı ilişkisinden olma çocuğu olduğunu, bu nedenle 
kendisinin de mirasçı olduğunu iddia etmektedir.

 

Ä

Æ

␱㜀$␸䠀$ఀ-Mirasçılık belgesi murisin nüfus kayıtları
incelenerek verilmektedir. Mahkeme de bunu yapmıştır. Davacının
eğer bir iddiası var ise kendisinin ölenin çocuğu olduğu yolundaki
iddialarını bir başka davada dile getirmesi, davasını ispat etmesi,
nüfus kaydını da bu yeni karara göre değiştirmesi gerekmektedir.
Ancak bundan sonra mevcut mirasçılık belgesinin iptali için dava
açabilecektir. Oysa davacının bu yolda bir davası bulunmamaktadır.
Alınan mirasçılık belgesi aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

5-Davacının mesnetsiz iddialarının ve davanın reddini istemekteyiz.

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenlerle, davacının davasının
reddine, her türlü yargılama harç ve giderlerin karşı tarafa
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz. 

								 DAVALI VEKİLİ

					        .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78