Giriş yap
Kayıt ol

        ... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                  

DAVACI                                :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Veraset ilamının iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1 – Müvekkilin teyzesi, …  … nüfusunda kayıtlı …
…,   …/…/… tarihinde vefat etmiştir.

2 – Davalı … …, müteveffa … …’nin varisiymiş gibi
Veraset ilamı almışsa da davalının müteveffa ile veraset ilamında
sözedildiği gibi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

3 – Bu nedenle ve müteveffanın tek mirasçısı müvekkil
olduğundan bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanunun ilgili hükümleri ve
ilgili mevzuat.

î

ö

V

Œ

î

V

Nüfus kayıtları, veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer hukuki
deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle dava konusu veraset ilamının iptaline
ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini
saygıyla talep ederiz. …/…/…

                                    
                                    
                           Davacı Vekili

                                    
                                    
                      Av.

NÜFUS KAYDI:


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78