Giriş yap
Kayıt ol

        ... MAHKEMESİNE

                                  

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : VERASET İLAMININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimin babası …, …/…/… tarihinde vefat etmiştir.
Müvekkilim dışında  iki mirasçı vardır.

2 -) … Mahkemesi’nce  verilen Veraset İlamı’nda müvekkilimin
soyadı … olarak yazılmıştır. Müvekkilimin soyadı nüfus
kayıtlarında da olduğu gibi …’dır.

3 -) Bu nedenle soyadın düzeltilmesi için dava açmak zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 598 ve ilgili mevzuat.

"

&

<

r

<

Nüfus kayıtları, veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer hukuki
deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, dava konusu Veraset İlamı’nın
düzeltilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim. …/…/…

                                    
                                    
                                    
     Davacı Vekili

                                    
                                    
                                    
Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78