Giriş yap
Kayıt ol

                              SULH HUKUK MAHKEMESİ 
HAKİMLİĞİ’ ne.

                                    
                    

  DAVACI: 

  DAVALI: HASIMSIZ

  DAVA  : VERASET

AÇIKLAMALAR: tarihinde vefat etmiştir.

  Geriye kanuni mirascıları olarak oğulları …..ile
kızı…….kalmışlardır.

  Yukarıda bahsedildiği üzere annem ………………ait veraset
ilamının düzenlenip

   Tarafıma verilmesi için iş bu davanın açılması zarureti
hasıl olmuştur.

  Hukuki sebepler: M.K. VE İLGİLİ MEVZUAT.

  Deliller: Nüfus kaydı, Defin ruhsatı ve Kimlik fotokopileri.

  SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirttiğim nedenlerden ötürü
…………………. veraset

6

B

„

Œ

-

 

n

~

–

hh

‚

İlamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygılarımla arz
ederim.24/12/2008.

                   

	Davacı

                                    
                

                           

          

                                    
         


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78