Giriş yap
Kayıt ol

        ERZURUM (   ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI		:	Sakıp 

VEKİLİ		:	Av. 

				Adres:Cumhuriyet Cad

DAVALI		:	Hasımsız

KONU			:	Veraset ilamı verilmesi talebidir.

	

VAKIALAR		: …….4. İcra Müdürlüğünün 2012/….. E. Sayılı
dosyası ile başlattığımız takipte borçlu Yılmaz ……vefat
etmiştir. Borçlunun varislerine karşı takibe devam edebilmemiz için
tarafımıza yetki verilmiştir. 

				Müteveffa, Yılmaz ……… (TC.No: 1732……..), mirasçılık
belgesinin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.

				Murisin mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi ile bunun
Mirasçılık Belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması
için işbu davanın ikamesi zarureti hâsıl olmuştur.

		

Ô

,

T

V

Z

Ò

Ô

Ö

Þ

:

H

P

R

†

®

º

Ô

Ö

4

:

kayıtları, tanık ve bilcümle delail.

HUKUKİ NEDENLER:	MK, 598. m ve ilgili mevzuat

NETİCE ve TALEP	 :	Mahkemenizce gerekli yargılamanın yapılarak,
müteveffa 	Yılmaz …….. (TC.No: 173239…….), mirasçılık 
belgesinin 	(veraset ilamının) tarafımıza verilmesini 	bilvekale arz
ederim. 13.05.13

			

		      	 	  Davacı Vekili

					Av. 

Yetki Belgesi

Vekâletname,

Nüfus kayıtları, 

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78