Giriş yap
Kayıt ol

        ………………. SULH HUKUK MAHKEMESİ 
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACILAR : 1) …………….. ………………….
2) ……………. ………………….
…………… …………….. ……………… 
………………….

VEKİLİ : ……………….. …………….
………………… …………………. ……
…………………

DAVALI : Hasımsız

KONU : Veraset İlamı Talebi.

AÇIKLAMALAR

I
Müvekkilimin annesi olan ……… …………., …/…/2007 tarihinde vefat  etmiştir.
(Ek-1:  Gömme izin kağıdı tasdikli örneği)

II
Mirasçı olarak ise, kızı …….. ………… ve oğlu ……….. …………’ı bırakmıştır.

III
Müvekkillerim, müşterek anneleri …………… ………….., babaları ise farklı
kimseler olan mirasçılardır. Nüfus Kayıt Örnekleri ekte
sunulmuştur.Vekaletname üzerinde de görülebilir.

TALEP
Vefat edenin nüfus kayıt örneğinin getirilmesi suretiyle,
müvekkillerimin mirasçılıklarını gösterir belgenin verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.

………..  ………..
A v u k a t

EK
1. Gömme izin kağıdı tasdikli örneği
2. Onaylı vekaletname örnekleri
3. Vefat eden ……… ……….’ya ait hüviyet cüzdanı örneği

NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ

....................  .......….       ……………. ……………..         ………….
…………….
____________________    _______________________     
_____________________
……. ile ……’den olma      ….. ile …..’den olma                … ile
…….’den olma
.../…/….   …. doğumlu      …/…/…… ……… doğumlu       …/…/..
….doğumlu               
Cilt              : ……..          Cilt              :
……..                 Cilt             : ……..
Aile Sıra No : ……..          Aile Sıra No : ……..                  Aile
Sıra No : ……..
Sıra No        : …….          Sıra No        :
…….                   Sıra No        : …….

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78