Giriş yap
Kayıt ol

        KADIKÖY ( ) SULH HUKUK MAHKMESİ HAKİMLİĞİ’ne

 DAVACI :

 ADRESİ :

 VEKİLİ : Av.

 DAVALI : Hasımsız

 KONU : Veraset ilamı talebidir.

AÇIKLAMALAR :

 1* ... …………. 14.01.2009 günü vefat etmiştir. ...nın nüfus
 bilgileri aşağıdadır.

 2* ... ‘…………in geriye mirasçısı olarak ; müteveffanın vefat eden
 oğlu …………………’in Eşi ………………..ile oğulları …………ve…………, müteveffanın
 diğer oğlu……….., ...nın kızı …….. ve diğer kızı …………….
 kalmıştır.

 3* Yukarıda arz edilen hususlara binaen; müteveffanın mirasçılık
 durumlarını gösterir veraset belgesinin alınması gereği hasıl
 olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: M.K, HUMK ve sair yasal delail.

SUBUT DELİLLER: Nufus kayıt örnekleri vesair yasal delil.

 Sonuç ve Talep : Arz ve izah edilen nedenler ile ...……………………’a
 ait veraset ilamının verilmesini arz ve talep ederiz.Saygılarımızla.

 Davacı .

 Vekili Av. .

 Nüfus Bilgileri:

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78