Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ORTAHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

  TRABZON

TALEP EDEN : … (T.C. …)

adres

VEKİLİ : Av. … (T.C. …)

(Adres Antettedir.)

MUHATTAP : Ortahisar Tapu Müdürlüğü

KONU : Veraset ilamı gereği, tapunun iştiraken paylara ayrılması
talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün yetki sahası içerisinde yer alan, müvekkil, kardeşleri ve
3. Kişilere ait tapu paydaşlarından … …/…/…. tarihinde vefat etmiştir.
Bu sebeple müvekkil Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak veraset
ilamı talebinde bulunmuş ve ekte yer alan …/…/… tarihli ilamı teslim
almıştır.

Yukarıda izah olunan nedenlerle veraset ilamında belirtildiği üzere
müteveffa …’ya ait payların mirasçılar arasında payları oranınca
iştiraken paylaştırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla talep
ederim.

  ….

  Vekili

Av. …