Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ………Sulh Hukuk Mahkemesi 

Sayın Hakimliğine,

Davacı	:	

Vekili	:	

Davalı	:	Hasımsız

Dava Konusu	:	Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.

Açıklamalar 	: 1. ------------------------nüfusa kayıtlı bulunan
müvekkilimizin babası …………. 03.07.1975 tarihinde vefat
etmiştir.

                       2. Geride mirasçı olarak
; 

…….. doğumlu eşi……,

Oğulları 1950 doğumlu……..

1964 doğumlu ……… 

1970 doğumlu………i ile 

Kızları 1954 doğumlu ………

1965 doğumlu ……..mirasçı olarak kalmıştır.

			      3. Resmi işlerde gerekmesi sebebiyle veraset ilamının
çıkartılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl
olmuştur.

Hukuki Sebepler	:  Medeni Kanun,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve
sair mevzuat.

<

>

@

^

b

j

l

n

|

œ

ž

¸

À

ò

@

l

ž

ô

ö

®

°

愀̤摧⺽Yሀò

ô

ö

,

2

®

°

Ð

Ò

Nüfus kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki
deliller.

Sonuç ve Talep	:	Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile,
……….’in ölümü nedeniyle geriye kalan mirasçıların
mirasçı olduklarını ve miras paylarını gösteren veraset ilamı
verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 22.05.2007

                          Davacı Vekili

EK:- Onanmış vekaletname örneği

   - Nüfus kaydı