Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

KARAMAN

DAVACI		: ŞERİFE ÇALIŞKAN TC: 64690325072

                   Rauf Denktaş Mah. 265 sokak
No:27/4 Merkez/KARAMAN 

DAVALI		: Hasımsız

DAVA			: VERASET

TALEP KONUSU	: Müteveffa eşim olan Diler ÇALIŞKAN’a ait veraset
ilamı talebidir.

AÇIKLAMALAR	:

Müteveffa eşim olan Diler ÇALIŞKAN , nüfus aile tablosundan da
anlaşılacağı üzere 21.02.2015 tarihinde vefat etmiştir. Geriye
mirasçı olarak üç çocuğum kalmıştır. 

 Tüm mirasçılara ilişkin bil kıta veraseti gösterir ilamın
çıkarılması için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu hâsıl
olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: Medeni kanun, HUMK, sair mevzuat

SÜBUT DELİLER		: Nüfus kayıtları, tanık ifadeleri yasal her
türlü delil.

.

B

ž

¤

º

Ð

Ò

Ô

Ö

Ø

ø

Ô

Ö

Ö

D

F

Ø

Ú

F

f

h

†

¨

ª

Ê

Ì

Ø

Ú

ü

( 

				Yukarıda arz edilen nedenler ile iş bu davamızın KABULÜ ile öz
eşim olan müteveffa Diler ÇALIŞKAN’a ait veraset ilamının
çıkarılmasını, yargılama harç ve masraflarının üzerimizde
bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27.02.2015

	  TALEP EDEN

										

                                    
                 ŞERİFE ÇALIŞKAN