Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                    
                 ……………………

DAVACI		: .

ADRESİ           : .

VEKİLİ		: .

DAVALI		: Hasımsız

K O N U		: : ……………….. ‘a ait veraset belgesinin verilmesi
talebidir

AÇIKLAMALAR : 

 

.

0

>

è

ð

D

v

␃ᄃ쒄怂쒄愂̤摧⮘‘

ESİ’ne istinaden bu belgenin alınması için mahkemenize müracaat
yapma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : İlgili yasal mevzuat.

DELİLLER			: Nüfus kaydı vs.her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP	      : Yukarıda izah edilen nedenlerle
müteveffa  ……. ………’ın kanuni  mirasçılarını ve
hisselerini gösteren veraset belgesinin verilmesine karar verilmesini
bilvekale arz ve talep ederim.

                        										       
                                  

								    .....


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78